تبلیغات
کلبه‌ی سخن - وی‍ژگیهای آخرالزمان

در روایات، ویژگى هاى مختلفى براى مردان و زنان آخر الزمان ذکر شده است که بیانگر بی عفتی در آن دوره می باشد در آخر الزمان مرزهایى که جدا کننده زن و مرد است عمدتاً برداشته شده و نوعى اختلاط فرهنگى بین زن و مرد بوجود می آید که تمییز این دو از هم میسور نخواهد بود .ما در اینجا روایتی از مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را می آوریم كه در این روایت به برخی از نشانه های ظهور حضرت مهدی علیه السلام اشاره شده است :

 • میراندن نماز :(اِذا اَماتَ النّاسُ الصَّلاةَ؛ زمانى كه مردم نماز را بمیرانند )
 • ضایع كردن امانت :( وَ اَضاعُوا الاَمانَةَ ؛و امانت را ضایع كنند )
 • حلال شمردن دروغ :(وَاسْتَحَلُّوا الْكِذْبَ ؛و دروغ گفتن را حلال شمارند)

میراندن نماز   دروغ ، دروغگو ،دروغ گویی


 • شیوع رشوه و ربا :( وَ اَكَلُوا الرِّبا واَخَذُوا الرِّشا؛و ربا بخورندو رشوه بگیرند .)

ربا،بانك ،ربوی    رشوه

 • محكم كردن ساختمانها: ( وَ شَیِّدوُا الْبُنْیان ؛و ساختمانها را محكم بسازند)
 • فروختن دین به دنیا:( وَ باعُوا الدّینَ بِالدُّنْیا؛ دین را به دنیا بفروشند .)
 • بكار گرفتن سفیهان:(وَ اسْتَعْمَلوا السُّفَهاءَ ؛سفیهان را بكار بگیرند .)
 • مشورت با زنان :(وَ شاوَرُوا النِّساء؛ با زنان مشورت كنند )
 • قطع رحم :( قَطَعُوا الاَرْحامَ ؛پیوند خویشاوندی را قطع كنند .)

مشورت با زنان    صله رحم ، قطع رحم ،پیوند خویشاوندی

 • تبعیت از هوای نفس:(وَ اتَّبَعُوا الاَهْواءَ ؛و از هوای نفسشان پیروی كنند .)

هوای نفس

 • بردباری عجز شمرده شود.:( وَ كانَ الْحِلْمُ ضَعْفا وَ الظُّلْمُ فَخْرَا ؛حلم و بردبارى در میان آنها نشانه ضعف و ناتوانى باشد و ظلم و ستم باعث فخر گردد، )
 • (وَ كانَتِ الاُمَراءُ فَجَرَةً وَ الْوُزَراءُ ظَلَمَةً وَ الْعُرَفاءُ خَوَنَةً وَ الْقُرّاءُ فَسَقَةً ؛امراء فاجر، وزراء ظالم و سركردگان دانا و خائن و قاریان (قرآن ) فاسق باشند.)
 •  شهادت باطل :(وَ ظَهَرَتْ شَهاداُت الزُّورِ ؛شهادت باطل آشكار باشد
 • علنی شدن گناهان :(وَاسْتَعْلَنَ الْفُجُورُ وَ قَوْلُ الْبُهْتاِن وَ الاِثْمُ وَ الطُّغْیا نُ ؛ و اعمال زشت و گفتار بهتان آمیز و گناه و طغیان و تجاوز علنى گردد )
 • وَ حُلِّیتِ الْمَصا حِفُ وَ زُخْرِفَتِ الْمَساجِدُ وَ طَوِّلَتِ الْمَنائِرُ وَ اُكْرِمَ الاَشْرارُ وَ ازْدَحَمَتِ الصُّفُوفُ ؛قرآنها زینت شود و مسجدها نقاشى و رنگ آمیزى و مناره ها بلند گردد و اشرار مورد عنایت قرار گیرند و صف ها در هم بسته شود.  
 • وَ اخْتَلَفَتِ الاَهْواءُ وَ نُقِضَتِ الْعُقُودُ وَ اقْتَرَبَ الْمَوْعُودُ ؛خواهشها مختلف باشد و پیمانها نقض گردد و وعده اى كه داده شد نزدیك شود.
 • وَ شارَكَ اَزْواجِهُنَّ فِى التِّجارَةِ حِرْصا عَلَى الدُّنْیا؛زنها به واسطه میل شایانى كه به امور دنیا دارند در امر تجارت با شوهران خود شركت جویند.
 •  وَ عَلَتْ اَصْواتُ الفُسّاقِ وَ اسْتُمِعَ مِنْهُمْ ؛صداهاى فاسقان بلند گردد و از آنها شنیده شود.      علنی شدن گناهان زنان تجارت می كنند

 

در آن موقع شتاب و تعجیل کنید. بهترین جاها

در آن روز بیت المقدس است. روزی خواهد آمد که هرکسی آرزو کند که از ساکنان آنجا باشد.
منبع حدیث:(مهدى موعود علیه السلام ) ترجمه استاد دوانى ص 963+ نوشته شده | دوشنبه 13 تیر 1390 16:20 | نظرات ()

صفحات :